Buďte první!

Chcete s námi Na den pod zem? Zanechte nám svůj e-mail a slibujeme, že se dozvíte jako první o všech novinkách.

Každý uživatel webových stránek www.nadenpodzem.cz (dále jen „Web“) vložením své e-mailové adresy v rámci přihlášení se k odběru newsletterů souhlasí s tím, aby jeho e-mailová adresa byla zaznamenána a uchovávána spolkem Unimakers, z.s., sídlem XXX (dále jen „Spolek“) v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a právními předpisy, za účelem zařazení uživatele na seznam uživatelů Webu vedený Spolkem a dále za účelem zasílání obchodních sdělení a nabídek Spolku či třetích osob - obchodních partnerů Spolku a Projektu NA DEN POD ZEM na zadanou e-mailovou adresu uživatele elektronickými prostředky v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění. Spolek je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele i prostřednictvím zpracovatele/ů.

Souhlas je udělován dobrovolně a na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán písemně nebo e-mailem. Uživatel je oprávněn požádat Spolek o opravu osobních údajů i o informaci o zpracování jeho osobních údajů a Spolek mu takovou informaci bez zbytečného odkladu podá. Když uživatel zjistí nebo se domnívá, že Spolek nebo jiný zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo se zákonem, může požádat Spolek nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat nápravu.