OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NAKLÁDÁNÍ S COOKIES

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ COOKIES A MARKETINGOVÝCH A ANALYTICKÝCH NÁSTROJŮ

na stránkách www.nadenpodzem.cz

1. Marketingové a analytické nástroje

a) V rámci internetových stránek www.nadenpodzem.cz využíváme marketingových a analytických nástrojů třetích osob, které prostřednictvím identifikátorů cookies vyhodnocují chování a úkony jednotlivých uživatelů internetových stránek. Účelem užití těchto nástrojů je analýza užívání stránek www.nadenpodzem.cz s cílem zvýšit komfort uživatele, nabízet uživateli obsah odpovídající jeho zájmům a preferencím, které jsou z jeho chování odhadnutelné, a další marketing a nabízení našich služeb. Seznam používaných marketingových nástrojů využívajících cookies je dostupný v příslušné sekci stránek www.nadenpodzem.cz.

b) Pomocí těchto marketingových nástrojů jsme schopni získat informace, umožňující identifikaci konkrétního uživatele stránek nebo jeho zařízení a zjištění některých informací o jeho chování a preferencích. Uvedené marketingové nástroje jsou provozovány prostřednictvím třetích osob (jejich poskytovatelů), kteří jejich prostřednictvím informace o konkrétní fyzické osobě rovněž získávají.

2. Cookies nezbytné ke správné funkci internetových stránek

a) Vedle cookies určených k provozu analytických a marketingových nástrojů na stránkách www.nadenpodzem.cz užíváme rovněž další cookies, určené k zajištění plné a bezchybné funkčnosti stránek. Tyto cookies nám neposkytují žádné informace umožňující identifikaci konkrétního uživatele.

3. Zpracování osobních údajů v rámci marketingových a analytických nástrojů

a) Vzhledem k tomu, že marketingové nástroje dle bodu 1) umožňují identifikaci konkrétní fyzické osoby, dochází při jejich využití ke zpracování osobních údajů, přičemž provozovatel těchto stránek je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

b) Právním základem zpracování osobních údajů je v případě informací získaných z cookies dle bodu 1) souhlas uživatele ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Tento souhlas je primárně udělen umožněním přijímání cookies v nastavení internetového prohlížeče, používaného uživatelem k přístupu na stránky www.nadenpodzem.cz, a může být plošně kdykoliv odvolán zakázáním cookies v prohlížeči.

c) V rámci rozhraní stránek www.nadenpodzem.cz lze souhlas udělit nebo následně odvolat zakázáním užití příslušných analytických a marketingových nástrojů. Uživatel bere na vědomí, že u některých poskytovatelů (Google, Facebook) není možné zakázání daného nástroje pouze s účinností pro konkrétní internetovou stránku, ale je zapotřebí zakázat daný nástroj pro všechny internetové stránky navštívené prostřednictvím prohlížeče uživatele, v rozhraní příslušného poskytovatele. Odkaz na dané rozhraní je uveden na stránkách www.nadenpodzem.cz.

d) Zakázáním daných nástrojů se rovněž zruší poskytování jakýchkoli informací jejich provozovatelům. Uživatel však bere na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování jeho osobních údajů, získaných a zpracovávaných na základě používaných nástrojů do okamžiku odvolání souhlasu

e) Ke zpracování osobních údajů se vztahují následující práva uživatelů jakožto subjektů údajů:

  • i. právo na přístup k osobním údajům;
  • ii. právo na opravu a výmaz údajů;
  • iii. právo na omezení zpracování;
  • iv. právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů odmítnutím příslušných nástrojů;
  • v. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

f) Poskytnutí osobních údajů v rámci analytických a marketingových nástrojů není pro uživatele povinné, vzhledem k tomu že užívání internetových stránek www.nadenpodzem.cz je zcela dobrovolné a nenařizuje je žádný právní předpis. Neudělením nebo odvoláním souhlasu dle těchto pravidel nejsou dotčeny základní funkcionality internetových stránek, nelze však vyloučit, že nebudou dostupné některé pokročilé funkce.

4. Dostupnost pravidel

a) Tato pravidla jsou dostupná každému uživateli stránek www.nadenpodzem.cz v příslušné sekci stránek. V rozsahu zpracování osobních údajů obsahují v kontextu dalších informací uvedených na stránkách informace o zpracování osobních údajů uživatelů ve smyslu čl. 13 Nařízení.

5. Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a nápravu veškerých nepřesností týkajících se vašich osobních údajů.  Máte také právo omezit zpracovávání vašich osobních údajů, převést vaše osobní údaje na jiného správce, pokud to právní předpisy umožňují, nebo nechat vaše osobní údaje smazat v těch případech, kdy právní předpisy neukládají UNIMAKERS,z.s. nadále vaše osobní údaje zpracovávat. 

Pokud máte jakýkoli problém nebo stížnost ohledně toho, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, prosím, kontaktujte nás.  V případě, že se nám nepodaří problém vyřešit, obraťte se na místní orgán pro dohled nad ochranou osobních údajů.

6. Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo požadavky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, zašlete, prosím, e-mail našemu pracovníkovi odpovědnému za ochranu osobních údajů na adresu info@nadenpodzem.cz nebo dopis na adresu naší společnosti.

7. Změny  těchto PRAVIDEL UŽÍVÁNÍ COOKIES A MARKETINGOVÝCH A ANALYTICKÝCH NÁSTROJŮ

Můžeme pravidelně provádět změny těchto PRAVIDEL UŽÍVÁNÍ COOKIES A MARKETINGOVÝCH A ANALYTICKÝCH NÁSTROJŮ.  Veškeré nové verze těchto PRAVIDEL UŽÍVÁNÍ COOKIES A MARKETINGOVÝCH A ANALYTICKÝCH NÁSTROJŮ zveřejníme na našich webových stránkách.