SPADIŠTĚ MARIÁNSKÉ HRADBY

POZOR! Všechny prohlídky spadiště jsou z bezpečnostních důvodů v souvislosti s rizikem šíření koronaviru v kanalizaci zrušeny. Všichni návštěvníci byli kontaktování e-mailem.

Kudy odtéká povrchová voda a kam mizí potoky? Přijďte na kloub pražskému kanalizačnímu systému a vyrazte s námi do podzemí, která vám odkryje tajemství promyšleného systému odpadních i vodních toků v našem hlavní městě.

Úplné oddělení vodních toků od odpadních vod, to je cílem ekologického vodohospodářského systému. Celý systém je budován převážně v ražených štolách. Například potok Brusnice, který začíná v areálu pražského Břevnovského kláštera pramenem známým pod názvem Vojtěška. Z tohoto pramene se vede štolou do rybníků Malá a Velká Markéta.

Podpovrchový systém vedený pod Břevnovským klášterem následně přechází v otevřené koryto, které je za parkem pomocí zatrubnění vedeno až do rybníku Kajetánka. A tento pozoruhodný a skvěle promyšlený systém pak vede také přes spadiště Mariánské hradby, kam se s námi společně podíváte!

Spadiště je napojeno na dešťovou stoku C, která se byla vybudována při výstavbě pokračování Strahovského tunelu. Důvodem výstavby bylo vyrovnání výškového rozdílu mezi dnem potoka Brusnice a dešťovou stokou nacházející se pod pražským hradem.

Náročné - jen pro dospělé
60 minut
Tram: Královský letohrádek

MÍSTO SRAZU PŘED PROHLÍDKOU

Sraz uprostřed cesty mezi zastávkou Pražský hrad a Královský letohrádek v ulici Mariánské hradby (viz. souřadnice 50.0937597N, 14.4020667E).