NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

Zajímá vás, jaké to je, pracovat v dolech? Poznejte historii a současnost hornictví a navštivte unikátní věrnou repliku rudného dolu.

Od roku 2013 je v Národním technickém muzeu znovu přístupná expozice Rudný a uhelný důl. Věrná maketa rudného a uhelného dolu byla pod budovou muzea budována od roku 1938, ale otevření muzea zdržely válečné události, kdy budova sloužila zcela jiným účelům. Po patnácti letech příprav byl v roce 1952 otevřen uhelný důl, v roce 1953 důl rudný.

Hornictví patřilo v této době k prvořadým oborům, a tak vznikla velkorysá expozice dosahující 500 m délky, která měla věrohodně představit důlní prostření a obor propagovat. Důlní chodby byly vytvořeny tak, že byly provedeny kašírky a imitace v železobetonové rámové konstrukci suterénu muzea. Stěny chodeb v rudném dole jsou z probarvené cementové omítky, většina stěn v uhelném dole byla obložena pravým uhlím z kladenských dolů. Oba doly byly vytvořeny precizně i po geologické stránce. Důlní expozice byly vybaveny ve spolupráci s důlními podniky tehdejší nejmodernější soudobou technikou a většina strojů byla v prvních letech po otevření předváděna návštěvníkům v chodu. Později se z bezpečnostních důvodů a kvůli nadměrné prašnosti od této praxe ustoupilo. Část exponátů měla již tehdy muzejní charakter.  Expozice unikátním způsobem dokumentuje, jak se v 50. a 60. letech u nás dobývaly nerostné suroviny. V současnosti je důl po rekonstrukci otevřen v původním rozsahu a doplněn o zážitkové prvky. Expozice Rudný a uhelný důl navazuje na novou expozici Hornictví, která představuje chronologický lineární průřez historií těžby nerostných surovin od paleolitu až po současnost.

Nenáročné
60 minut
Tram: Letenské náměstí