NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY

Jaké by to bylo ocitnout se v prostorách chrámu, kde sehráli boj na život a na smrt parašutisté Jan Kubiš, Josef Gabčík a další? Mít tu čest sejít do podzemí a připomenout si velké československé hrdinství a uctít tak jejich památku?

Po dokončení operace Anthropoid v květnu roku 1942 poskytli Jan Sonnevend s pravoslavným farářem Vladimírem Petřekem sedmi československým parašutistům úkryt v utajené kryptě pod chrámem.

Během konání akce budete mít možnost toto pietní místo spatřit na vlastní oči. Spolu s doprovodným programem se zároveň dozvíte i něco nového a nahlédnete tak do příběhu několika statečných lidí, kteří jsou dodnes považováni za jeden z největších symbolů hrdinství.

Pojďme si proto na ně společně vzpomenout!

Nenáročné
60 minut
Metro: Karlovo náměstí