LETENSKÁ STOKA

Prozkoumejte s námi, co se skrývá pod pražskou Letnou. Téměř 40 metrů hluboká šachta vede do systému podzemních stok.

Na pražské Letenské pláni stála téměř půl století nenápadná ale důležitá věžovitá stavba. Měla za úkol odvětrávat kanalizační tunel, který byl při stavbě moderního kanalizačního systému na přelomu 19. a 20. století vykután v Letenské terase. Trasa tohoto tunelu byla ale stejná jako později plánovaný směr komunikačních průkopů Letenským svahem a nakonec i umístění šachty s věží vadilo stavbě Stalinova pomníku.

Náročné
60 minut
Tram: Sparta, Čechův most