KMENOVÁ STOKA VE STROMOVCE

POZOR! Všechny prohlídky stoky jsou z bezpečnostních důvodů v souvislosti s rizikem šíření koronaviru v kanalizaci zrušeny. Všichni návštěvníci byli kontaktování e-mailem.

Přesvědčíme vás, že i kanalizace může být krásná…

Centrální část Prahy je odvodňována jednotnou kanalizační soustavou, kdy jedním systémem odtékají splaškové vody z domácností a výrobních společností společně s vodami srážkovými. Pod povrchem našeho hlavního města se tak nachází přibližně 3 500 km kanalizačních stok a my vás zavedeme právě do jedné z nich – konkrétně do tzv. Severního vstupu na kmenové stoce A umístěného ve Stromovce.

Tato stoka z cihelného zdiva byla postavena v letech 1898 až 1901 a jedná se o vůbec první pražskou stoku. Měří téměř 3, 5 km a její začátek nalezneme v tzv. Cizineckém vstupu pod Staroměstskou radnicí, pokračuje Pařížskou ulicí, následuje shybka pod Vltavou u Čechova mostu, dále vede pod Letnou rovnou do Stromovky a končí v Ústřední čistírně odpadních vod v Bubenči.

Na prohlídce vám povyprávíme o historii a současnosti pražské kanalizace a poté po schodech společně sestoupíme do komory na stoce A. Pokud doma máte baterku, vezměte si ji raději s sebou.

Mírně náročné
30 minut
Metro: Hradčanská

MÍSTO SRAZU PŘED PROHLÍDKOU

Adresa: Gotthardská 52/11, Praha 6

Sraz u vstupní brány do Stromovky (viz. souřadnice 50.104560, 14.409722)