NÁRODNÍ DIVADLO

Přemýšleli jste někdy nad tím, kam se po představení ukládají kulisy, dekorace a kostýmy a kde parkují vaši oblíbení herci?

V hloubce 30 metrů pod Národním divadlem se nachází spletité podzemní chodby s promyšleným systémem kolejnic sloužící k dopravě kulis a mechanismus, díky kterému herci a herečky mohou hrát doslova na šikmé ploše. Prohlídka vás tak zavede přes veřejnosti jinak nepřístupná zákoutí až k masivním protipovodňovým dveřím ústícím přímo k Vltavě. Tunely, jež jsou starší než samotné divadlo, dříve sloužily primárně k říční přepravě zboží. V současné době jsou využívány k filtraci vzduchu a zásobování vody pro technologické účely Národního divadla.

Mírně náročné
45 minut
Tram: Národní divadlo